Tagarchief: inboedelverzekering

Wat is een inboedelverzekering precies?

Eén van de bekendste verzekeringen op de markt is de zogenaamde inboedelverzekering. Het betreft hier zoals de naam reeds laat vermoeden een type verzekering welke het mogelijk maakt om de inboedel van een woning te laten verzekeren. Er wordt vaak gedacht dat het afsluiten van een inboedelverzekering wettelijk verplicht is, maar dat is niet juist. Wel is het zo dat het sterk wordt aangeraden om een dergelijke verzekering af te sluiten. Doet u dat niet? Dan kan dat namelijk als gevolg hebben dat u op een zeker ogenblik met een aanzienlijke, financiële opdoffer wordt geconfronteerd. Dat kan uiteraard niet meteen de bedoeling zijn. Wilt u graag meer te weten komen over wat de inboedelverzekering nu precies is en bovendien ook waarom u er nu precies voor zou moeten kiezen om ze af te sluiten? Dat kan op deze pagina!

Wat wordt er precies verstaan onder inboedel?

Belangrijk om te weten is wat er nu precies allemaal onder de inboedel van uw woning valt en vooral wat niet. Het merendeel van de verzekeraars definiëren de inboedel van uw woning als alle roerende zaken welke tot het huishouden behoren. Het betreft hier meer concreet alle spullen die niet vastzitten aan de woonst. Denk hierbij dus niet alleen aan tafels en stoelen, maar ook aan bijvoorbeeld de televisie. U moet het eigenlijk zo zien. Wanneer er sprake is van twijfel over of iets nu wel of niet als inboedel kan worden bestempeld moet u zich de vraag stellen of u het artikel in kwestie bij een eventuele verhuis zou kunnen meenemen. De keuken vormt bijvoorbeeld geen onderdeel van de inboedel. Het keukengerei echter wel.

Wanneer komt een inboedelverzekering tussen?

Het afsluiten van een inboedelverzekering is natuurlijk slechts één ding. De belangrijkste vraag die u zich ongetwijfeld zult stellen is op welk ogenblik een inboedelverzekering nu precies tussen zal komen. Schade als gevolg van verschillende gebeurtenissen kan worden ingedekt. Het gaat hierbij in het bijzonder om:

  • Schade door brand;
  • Schade door inbraak;
  • Schade door vandalisme;
  • Waterschade;

Belangrijk is dus dat de schade aan uw inboedel ontstaat door één van de bovenstaande situaties. Is dat niet het geval? Dan kunt u geen aanspraak maken op tussenkomst van de inboedelverzekering. Het gevolg hiervan is dan dat u uiteraard volledig zelf in zult moeten staan voor de financiële gevolgen welke de schade in kwestie met zich mee heeft gebracht.

Hoeveel kost een inboedelverzekering?

Het is gebruikelijk om jezelf de vraag te stellen: Wat zijn de kosten van een inboedelverzekering? Het is bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat de kostprijs die is verschuldigd voor het afsluiten van een inboedelverzekering niet is vastgesteld. Dit betekent in de praktijk dat er niet zelden sprake is van grote verschillen tussen de verschillende verzekeraars die op de markt actief zijn. Verschillende zaken zullen uiteindelijk mee bepalend zijn voor de kostprijs waar uw inboedelverzekering over beschikt. Het gaat hierbij onder meer om de volgende zaken:

  • Op welke manier wordt de inboedel precies verzekerd?
  • Voor welke (globale) waarde is de inboedel in uw huis verzekerd?

Bovenstaande punten zijn erg belangrijk om rekening mee te houden. Voor een inboedelverzekering geldt namelijk dat stukken op twee verschillende manieren kunnen worden verzekerd. Zo is het mogelijk dat bepaalde artikelen worden verzekerd tegen de nieuwwaarde terwijl anderen worden verzekerd tegen de dagwaarde. Dat maakt een ongelofelijk groot verschil. Het spreekt voor zich dat het vooral interessant is om ervoor te kiezen om een inboedelverzekering af te sluiten welke stukken tegen nieuwwaarde verzekert. Dit omdat u op deze manier bij mogelijke schade meer terug zal krijgen van de verzekeraar. Let echter wel, het is in de praktijk altijd zo dat het indekken van bepaalde artikelen tegen nieuwwaarde slechts voor een beperkte tijd mogelijk is. In het meest optimale geval mogen spullen die tegen nieuwwaarde worden verzekerd niet ouder zijn dan 10 jaar.

Is er sprake van oudere spullen die u wenst te laten dekken door de inboedelverzekering? Ook dat is natuurlijk mogelijk. Voor deze spullen geldt echter doorgaans een zogenaamde vervangingswaarde. Voor bepaalde spullen is er overigens ook een maximumvergoeding bepaald door de inboedelverzekering. Dit geldt niet in het minst voor zaken zoals bijvoorbeeld sieraden. Ook voor elektronische toestellen zoals bijvoorbeeld een smartphone zijn veelal maximale vergoedingen vastgelegd.

 Inboedelverzekering als onderdeel van een pakket

Zoals ook geldt voor heel wat andere verzekeringen is het ook voor wat de inboedelverzekering betreft zo dat de verschuldigde premie eveneens wordt bepaald door het feit of de verzekering deel uitmaakt van een pakket of bundel of niet. In dat geval kan ze bijvoorbeeld door huiseigenaars worden afgesloten samen met een zogenaamde opstalverzekering. Er zijn zelfs verzekeraars die een globale bundel aanbieden waarbij er ook nog andere verzekeringen in het pakket worden opgenomen. Vaak gaat het hierbij dan om een aansprakelijkheidsverzekering en / of om bijvoorbeeld een autoverzekering. Ook deze verschillende soorten verzekeringen samen afsluiten bij één en dezelfde verzekeraar kan u dus in de praktijk zeker en vast een interessant financieel voordeel opleveren.

Moet u een inboedelverzekering verplicht afsluiten of niet?

Tot slot wordt er bijzonder vaak de vraag gesteld of de inboedelverzekering is terug te vinden op de lijst met verplichte verzekeringen in Nederland of niet. In eerste instantie denken veel mensen dat ze wettelijk verplicht zijn om hun inboedel in te dekken tegen mogelijke schade. Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is het helemaal niet. In de praktijk bent u als potentiële verzekeringnemer namelijk de enige partij die beslist of u ervoor kiest om de inboedelverzekering af te sluiten of niet. Wilt u dit niet doen? Dan doet u het dus gewoon niet.

Dat een inboedelverzekering afsluiten niet wettelijk verplicht is betekent niet dat u er niet goed aan doet om het alsnog te doen. Mensen denken vaak dat een inboedelverzekering afsluiten uiteindelijk alleen maar interessant is voor zij die bijvoorbeeld dure stukken in hun interieur hebben staan, maar dat is uiteraard niet correct, integendeel. Telt u maar eens samen wat alle verschillende artikelen uit uw interieur samen kosten en u zult verstelt staan van de waarde. Ook voor een gewoon, standaard huishouden is het dus zeker en vast altijd de moeite waard om ervoor te kiezen om een inboedelverzekering af te sluiten.

Kijk op Diks.nl om te bepalen of de inboedelverzekering bijvoorbeeld ook uw kapotte wasmachine dekt en vergelijk gemakkelijk verschillende inboedelverzekeringen met elkaar.